Kunstnarar i historia

Ein lang tradisjon / A long tradition

Balestrand har lang tradisjon for å huse kunstnarar, og fjellet Vindreken er eit av de mest malte motiv i Noreg. Bygda trekte til seg både nasjonale og internasjonale kunstnarar grunna naturen, lyset og Fritjov-sagaen. Fleire av kunstnarane bygde seg villaer i drakestil som dei brukte som sommarbustad og atelier. Nedom finn de meir info om nokre av kunstnarane som har hatt tilknyting til bygda.

 

Balestrand has a long tradition of residing artists, attracting both national and international artists due its nature, the light and the history of Fritjov. Several of the artists built beautiful villas in Balestrand, which they used either as summer houses and studios. Below you can read more information about some of the artists who have had a connection to Balestrand.

Hans Dahl

(1849-1937)

INFO

Johannes Johannessen

(1859-1926)

INFO

Alfred Heaton Cooper

(1863-1923)

INFO

Thomas Fearnley

(1802-1842)

INFO

 

Eilert Adelsteen Normann

(1848-1918)

INFO

Hans Gude

(1825-1903)

INFO

Ein lang tradisjon/

A long tradition