OM

Om Kunstbygda Balestrand AS

Prosjekt

 

Film

Elias Engevik har laga presentasjons-film av Kunstbygda Balestrand. Nyttast blant anna i marknadsføring.

 

desiBel-konsert

Gjennomført tre desiBel-konsertar hausten 2013.

 

Artist in Residence

Sommaren 2015 hadde Balestrand to gjestekunstnarar som jobba og budde i bygda. Prosjektansvarleg: Kunstbygda Balestrand AS.

 

Medlemskap i euroArt

Heimeside euroArt

KONTAKT oss på E-post

Om Kunstbygda Balestrand AS

 

Selskapet vart skipa våren 2013 og jobbar for å auke Balestrand sin attraksjonsverdi gjennom å stimulere til og utvikle kunst- og kulturprodukt i Balestrand.

 

Mykje av aktiviteten føregår gjennom prosjektarbeid, der selskapet knyter til seg eksterne ressursar etter behov.

Styret 2015 (bildet): frå venstre Sverre Landmark, Kari Kvikne, Anne Randi Farnes (vara), Marianne Hoff, Frode Bøtun, Elisabeth Tonheim og Eli-Grete Høyvik