Tilskotsgjevare:

Me ønskjer å rette ei takk til sponsorene våre for tilskot og anna støtte. Det betyr enormt mykje for ei lita verksemd i vekst.

Vestland Fylkeskommune     
Sogndal Kommune
Sogn Sparebank
Sparebanken Sogn & Fjordane