Kunstbygda
BalestrandKunstbygda Balestrand er eit selskap med hovudføremål å styrke Balestrand sin posisjon som ei levande kunststad no og i framtida. Selskapet er non-profit og skal bidra til at kunst og andre kulturuttrykk blir ein viktig utviklingsfaktor i heile Sogn. 


Selskapet

Samarbeid & tilskot:

  • Vestland Fylkeskommune
  • Sogndal kommune
  • Sogn Sparebank


Roller & Satsingar:

  • Samarbeidsrolle mot Sogndal kommune
  • Samordnar og nettverksbyggar for et kreativt Sogn
  • Tilretteleggar for kunstnare, kunstlag og visningstader
  • Kunnskapsbase og formidling

Kontakt


Les meir om oss
Viktige lenkjer
Styret og tilsette

Symposium: Pattern Language
Balestrand Kunstnarkoloni
Meir om Kunstbygda Balestrand
Styret og tilsette
Kortfilm på Youtube
EuroArt